shop kim cuong ff

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

shop kim cuong ff

ff Ý người là... lúc chúng ta rời khỏi thành Hàm Châu không lâu thì nàng tới đây? Sống ngay gần vương phủ, hơn hai năm...hai năm, tại sao ta chưa từng chú ý tới? Nàng muốn làm gì? kimLý Cáp có chút ngoài ý muốn, dùng tay không nắm Sâm Đầu vỗ nhẹ mặt của tiểu hồ yêu nhẹ nhàng nói: ff Ta sẽ nghe lời ngài, chỉ cần ngài cho ta lưu lại đây. kimMạc Liên bỗng nhiên nở nụ cười, gượng đứng dậy. cuongSau nghi thức tân hoàng lên ngôi vị hoàng đế, chính thức đã trở thành hoàng đế Đại Hạ Quốc Vĩnh Đức đế, một phen đại lễ đi qua.

shopLý Đông vội cúi rạp người xuống: cuongChẳng nhẽ chính là Kim Cô bổng của Đại sư huynh?? shopNgươi biết hai tên kia là ai không? Người cao cao họ Lý chính là Bắc phạt tướng quân Lý Cáp là cháu của Lý thái sư, là đệ nhất công thần Bắc phạt lần này. Còn tên đen kia chính Bắc phạt Ưng Dương đại tướng quân, Võ trạng nguyên, cũng là một công thần Bắc phạt. cuongNhưng ta so với những đại minh tinh còn bá đạo hơn nhiều! Lý Cáp nghĩ thầm trong lòng. kimBên kia bọn thủ hạ thấy Doãn Tiếu còn đang rên rỉ thì quay qua hỏi:

kimLý Cáp kéo Thiên Tú đến một tiểu biệt viện canh phòng nghiêm ngặt trong phủ tổng đốc. ff Lý Cáp ngồi xếp bằng ở trên lưng hỏa kỳ lân, tựa hồ như đang lo lắng điều gì đó, sau thời gian nửa nén hương, mới chậm rãi mở miệng nói: kimPhong tiên sinh, đã lâu không gặp… ff Quả nhiên là một người rắn rỏi, không hỗ danh được xưng là Vũ vương, Lý Cáp trong lòng cảm thán, chính mình trời sinh mình đồng da sắt, nên ở trong vạn quân tiến thoái không hề sợ ai, nhưng mà Lê Bố thì không được như thế nhưng vẫn dũng mãnh hơn người tả đột hữu xung, thật xứng đáng kết giao bằng hữu. shopPhong di nói:


link:http://williambarryroberts.com/ngjr/cd18957cnb0945.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://williambarryroberts.com