download king fun

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

download king fun

downloadChưởng quầy lập tức đi tới nói: fun Ý con là đêm qua chưa từng đến hoàng cung? downloadLý Cáp vẻ mặt ngạc nhiên: downloadSư muôi! Sư tổ nói trước phải đi rèn luyện trong giang hồ rồi mới được về nhà! fun Lý Cáp trong lòng cười lạnh, Phạm Tiến này tám phần là theo hắn chơi vô gian đạo. Hắn không tin mình lăng trì cháu ngoại duy nhất của lão hoạn quan này mà hắn còn có thể làm khuyển mã cho mình. Nói không chừng lần này tới đều là thái hậu bày mưu tính kế.

fun Đã vậy các ngươi cứ giữ lấy con hồ yêu đó, ta sẽ còn trở lại, hy vọng lúc đó các ngươi chưa bị nó hại! kingChúng ta về phủ thôi, ta cũng nhớ mẫu thân rồi. kingThích khách kia dĩ nhiên là xuất kiếm muốn đâm thái tử, Cẩu Thịnh vội xuất thủ ngăn cản, hai người lập tức chiến đấu với nhau. fun Lý Cáp đành chịu phất tay nói: kingMuội… Muội vì sao phải chờ hắn.

fun Ở Hỗ Dương nhà hắn muốn làm loạn thì phải trả giá thật lớn. downloadBạc trắng ngư tiều, đảo trên sông kingHạ quân hét tung trời. Quân đội luôn như thế, kính trọng võ dũng. Lý Cáp thanh danh cũng vì thế, hiện tại uống uống rượu như thế ai cũng khiếp sợ. kingLý tướng quân, toàn quân đã chuẩn bị xong, thỉnh Lý tướng quân dẫn đầu, chúng ta thừa dịp Hồ quân còn đang hỗn loạn, sĩ khí đại giảm xông ra! downloadBất quá khi cô ta ở trong phủ không thể cởi trói nội lực.


link:http://williambarryroberts.com/nvel/cc18957cvs0047.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://williambarryroberts.com