bắn cá vui đổi thưởng

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

bắn cá vui đổi thưởng

đổiVâng, mạt tướng tuân lệnh! vuiNhị công tử xuống tay... cáLý Cáp mỉm cười: "Nguyệt nhi cô nương, tại hạ muốn nhìn thấy phương dung của cô nương, chẳng biết có được hay không?" cáCon mau đứng lên đi! Có thể nói ra được điều này, chứng tỏ con đã lớn rồi. Nếu con đã chọn theo con đường binh nghiệp, thì đó là kỳ ngộ ngàn năm có một. Nếu có thể lập nhiều chiến công thì đó là một bước lên mây. Cho dù chỉ là từ chiến trường về thôi, cũng là thăng lên được một cấp, với điều kiện tiên quyết là phải khu trừ được Hồ Lỗ. vuiCổ Khang lại chỉ chỉ đỉnh đầu Lý Cáp nói:

bắnLý Cáp cười nói: thưởng Bốp. bắnBất quá do dự một hồi, Hoa Tư vẫn là không có trả lời Lý Cáp, không có nói gặp qua, cũng không nói chưa thấy qua. bắnChủ nhân, tới tửu lâu rồi. thưởng Đang hồi tưởng lại, chợt Lý Cáp lại hỏi tiếp:

thưởng Hắn nói thoải mái. Trên thực tế lôi điện này đánh vào người thường, bất kể là cao thủ nội lực thế nào, huyết nhục trên thân thể cũng lập tức hóa thành tro tàn. cáHương Hương nói. vuiMấy người các ngươi, để vũ khí lại. thưởng Ánh mắt Tiểu Vũ đỏ lên: bắnĐêm nay, Lý Cáp đem Tịnh Cơ cùng Thiên Tú mấy lần lên thiên đỉnh cực khoái, khiến các nàng ngủ say ngon lành, đồng thời hắn lại còn dụ dỗ Linh Nhi nhưng vẫn không cảm thấy tỏa mãn. Đúng lúc chứng kiến thân thể mềm mại của Phong Di láp ló trong chăn, thằng em của Lý Cáp lại hùng hổ ngóc đầu đòi ăn.


link:http://williambarryroberts.com/nvit/ca18957orv0820.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://williambarryroberts.com