soi cau ngay 1 8

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

soi cau ngay 1 8

cauLý Cáp! ngaySinh mạnh là quý báu, kẻ giết người, ắt bị người giết. 8 Nàng đừng đi tham gia cuộc thi đại ngự trù được không? Cả đời nấu cơm cho ta ăn thôi. ngayVị này chính là cung chủ Thiên Nguyệt cung Lương Mi. 8 Rót rượu, hảo tửu a!

8 Kinh nghiệm như vậy đối với Lý Cáp mà nói cũng khá là kích thích lại vui, lòng hắn không khỏi có chút hối hận, tới kinh thành lâu như vậy, sao không sớm nghĩ tới chuyện đêm đêm dạo quanh hoàng thành chơi? Nếu mà không có chuyện ám sát còn có thể đưa Hương Hương, Thanh Thanh và Hoa Tư đi dạo một chút… ngayĐại tướng quân cuối cùng đã quyết định đánh người Hồ sao? 1Lý Cáp có một loại cảm giác muốn đánh người xông lên tận não, hít một hơi nhắm mắt hỏi: 1Triêu Mạc Bạch cười hắc hắc, trộm nhìn mọi người bên kia, chỉ chỉ cho Lý Cáp: 8 Mà hoàng đế Hạ quốc còn tưởng rằng cuộc chiến phía bắc hết sức thuận lợi, tưởng rằng Hồ tộc bị đánh rút chạy về thảo nguyên. Đến lúc đó thiết kỵ của Hồ tộc đánh thẳng vào hoàng cung, hoàng đế Hạ quốc mới biết rằng mình bị Hồ tộc chửi ngu không biết nhiêu lần.

soiLúc này đã có mấy cô nương từ phòng đi ra đứng ở hành lang lầu trên nhìn xuống. 1Có thần. cauTử Nghiên nhắm mắt lại, miệng ngậm chặt, có vẻ không để ý tới hắn nữa. cauCó tỷ tỷ ở đây mà cũng dám uy phong à! 8 Công chúa Hồ tộc ư?


link:http://williambarryroberts.com/nxfc/ce18956cep1704.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://williambarryroberts.com