trò chơi cướp cờ

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

trò chơi cướp cờ

cờ Hơn ba nghìn năm trăm tướng sĩ hổ doanh, đều mặc kệ binh lính đốc quân doanh cầm đao mà xông về phía trước. chơiHai vị công tử…cái này...cái này… Tiểu nhân… cờ Ta là đại phu không phải đại hiệp. chơiCả đám người bước lên lầu hai, để lại lão bản còn đang toát mồ hôi lạnh. cướpThỉnh nàng vào nội viện, ta sẽ tiếp chuyện nàng.

tròỒ, tên Tường Toản đó lợi hại dến thế sao? cướpLý Cáp hỏi. tròLý Cáp nói: cướpLàm sao ngươi đến được nơi này? Điệp nhi Điệp nhi, là ngươi đến tìm ta sao? chơiU hậu nói:

chơiLý Cáp mắng một hồi, cũng lười lãng phí nước miếng, dù sao ba tên huynh đệ này không có thú vui gì khác ngoài bắt người, đánh nhau. Giờ bảo chúng thích rượu với gái e rằng cũng khó. cờ Đúng là bổn hầu. chơiNếu như hôm qua Lý Cáp gây cho hắn chấn động, thì hôm nay Lý Cáp mang lại cho hắn sự tự tin. cờ Tốt! Mặc khôi giáp cầm vũ khí, mỗi người chuẩn bị lương khô ba ngày, chuẩn bị ra khỏi bảo! tròHương Hương trầm ngâm rồi nói:


link:http://williambarryroberts.com/nxvn/cg18957gwq0011.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://williambarryroberts.com